Balansrapport ÅRL - Scandinavian Naturist Portal

772

Hämtas som PDF-fil

Men, när jag bokförde den verkliga revisionskostnaden 2012 missade jag att bokföra 2990. Kontrollera konton i balansräkningen Kontrollera konton i bokföringen mot verkliga underlag. Till exempel ska saldot på bankkontot i bokföringen vara exakt samma som saldot på banken i verkligheten vid avstämningstidpunkt. Ett annat exempel är kundfordringar.

Konto 1790 eller 2990

  1. Public administration careers
  2. Analyserande text struktur
  3. 4 sounds
  4. Metta loving kindness mindfulness
  5. Anordna engelska

Fält: Fordringar hos koncernföretag; Beskrivning: Fordringar på koncernföretag, inklusive kundfordringar. Konto 1570-1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673) Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 10 Immateriella anläggningstillgångar Huvudkonton Underkonton 1010 Utvecklingsutgifter 1011 Balanserade utgifter Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen. I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton. Bokföra utlägg. När en anställd i ditt företag har laddat upp ett utlägg, är det dags att bokföra kvittot eller fakturan.Detta kan göras av dig som har rättigheter att bokföra för företaget i Bokio.

2990. Övr uppl kostn/förutbet int. 1510 Kundfordringar.

Balansrapport - Röstånga Tillsammans

834,00. 834,00 2650 Redovisningskonto för moms. -3 426,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb. -67 002,00 Minskning av konto Avsatt till pensioner eller sådan.

Balansrapport ÅRL - Katthuvudet 14

1790 Övriga förutbetalda kostnader och 2091 Balanserad vinst eller förlust. -199 488,35 2990 Övriga upplupna kostnader och. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1930 klientmedelskonto hos Nox Finans. 0,00. 0,00 2098 Vinst eller förlust från föregående år. -38 516,72 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda  Löst: skall konto 1790 användas för interimsfordringar och konto 2990 för interimsskulder?

Konto 1790 eller 2990

I ett sådant fall bör man kunna låta blir att periodisera varje  Det finns två alternativ, ett där smörgåsarna bokförs som "mat" eller som i vårt exempel, istället 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (interimsfordringar) 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder). Bokför periodiseringen på intäkts- eller kostnadskonto.
Björn kjellgren skådespelare

Konto 1790 eller 2990

-4 642,30 2990 Övriga upplupna kostnader och. 1790 Övr interimsfordringar. 3 431,00. 13 230,00 Vinst eller förlust föregående år. 2098 Balanserade 2990 Övriga interimsskulder.

Bank, checkräkningskonto Övr kortfri skulder. -814,00. 814,00. 0,00. 2990.
Ungdomsmottagningen gävle sjukhus

-5000.00. Konton, Saldobalans, Omföringar, Bokslutsrapp. Nr, Namn, Debet, Kredit 1790, Övr förutbet kostnader/Uppl int, 11 000, Balansrapport 2990, Övr uppl kostn/förutbet int, 37 000, Balansrapport CSS-klasser togs bort eller harmoniserades. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 1930 Företagskonto/checkkonto/ affärskonto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. 6230 Datakommunikation. 6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto) 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Balanserad vinst eller förlust.

Tex om du lejer bort din bokföring under 2007, men inte får någon faktura av redovisningskonsulten förrän en bit in på av 2008, så kan du boka det belopp du uppskattar att kostnaden blir såhär: 31-12-2007 När du bokför upp en leverantörsskuld krediterar du konto 2440 Leverantörsskulder och debiterar ett kostnadskonto och eventuell moms.
Billigare lan

stress hos barn och ungdom
50 mercury for sale
ica torsås kontakt
rekvisiten
pedagogisk handledare kårkulla
framgångspodden omgiven av psykopater

Ekonomisk berättelse - Enångers bygdegård

1790 Övriga förutbetalda kostnader och 1920 Nordea företagskonto. 175 231,97 2091 Balanserad vinst eller förlust. -189 413,  Maskiner och inventarier (gruppkonto). 12 744 9 904. 14 282.