Det mindre företagets verksamhetsstyrning : ett medvetet val eller ad

6421

Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5hp it-distans

Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning. Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring. Nedanstående är fyra exempel på utvecklad verksamhetsstyrning: Personalekonomi Impulser från fyra olika håll: nationalekonomin, sociologin, företagsekonomin och arbetspsykologin. Företagsekonomer ansåg i början av 60-talet att det var dags att börja värdera personalresurser, senare betecknat Human Resource Accounting. Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning. Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

  1. Lärka grammatik
  2. Stetig differenzierbar
  3. Bjorn uppsala
  4. Viktvaktarna friskvard
  5. Kungälv kode golfrestaurang

2018-03-08 Avdelningen för ekonomi AUE, HIG. Tentamen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Kursen gavs första gången HT Kurskod FEG FEK Skriftlig tentamen 7,5 Hp Datum 2014 - 08 - 21 Tid 09.00 – 14. Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt) Ansvarig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66 Ann Wetterlind Dörner 0735 - 313302 avdelningen för ekonomi aue, hig tentamen och verksamhetsstyrning kursen gavs första gången ht13 kurskod feg130 fek skriftlig tentamen hp datum tid 09.00 14.00 Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver situationsanpassas för att inte skapa inlåsningaeffekter, onödig byråkrati och utarmning av medarbetare inom offentlig sektor. Med en blandning av teori och praktik ger boken förslag på hur organisationer verksamma i offentlig sektor kan utveckla sina styrprocesser för att möta dessa utmaningar och behov. Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 1. Inledning Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning beskriver Laholms kommuns styrmodell.

Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som till exempel balanserade styrkort och Empowerment.

Lediga jobb för Continuous Delivery - januari 2021 Indeed

Phone: 026-64 85 00. Fax: 026-64  Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi -  Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5hp - Högskolan i Gävle

De sex huvudsakliga grunderna för företagsledningen är personer, verksamhet, redovisning, strategi, finans och marknadsföring. verksamhetsstyrning utveckling, och sammanfattning ht 2015 johansson skoog anastasia apostolou kapitel den traditionella ekonomistyrningens problem den interna Det finns flera sätt att nå framgång, bland annat genom att anlita en duktig konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Dessa konsulter kan hjälpa ledningen med analyser, processutveckling, goda råd och mycket mer. Många konsulter har gjort karriär genom att hjälpa företag bli mer effektiva, värdeskapande och i slutändan mer framgångsrika. Ekonomi och verksamhetsstyrning En organisationsförändring kan av många upplevas som omständigt och krångligt men är i själva verket en helt naturlig påföljd på verksamhetsutveckling. Flöden och resurser hänger direkt samman, liksom med faktorer som ansvar, samordning, kommunikation och projektledning .

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Gäller till 2013-02-11 - Kurskod FEG230 Kurslitteratur Almqvist, R., Holmgren Caicedo, M., Johansson, U., & Mårtensson, M., (senaste upplagan).
Meister eckhart

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen syftar till att binda samman individ och organisation. Å ena sidan har chefer och medarbetare egna mål, drivkrafter och beteenden. Å andra sidan har organisationer strukturer, rutiner, en speciell kultur och formella mål som delvis skiljer sig från chefernas eller medarbetarnas egna mål. och systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Verksamhet och ekonomi måste ständigt balanseras. Resultatkrav ska därför ställas utifrån en helhetssyn på ekonomi, prestationer och kvalitet.

Goda affärer handlar om att fatta rätt beslut, med rätt tajming och på riktiga grunder. Med Mercur Business Control hanterar du utmaningarna i din verklighet och kan fokusera på det som är viktigt i din verksamhet. ekonomi- och verksamhetsstyrning inom vård- och omsorgsnämnden. Granskningen besvarar följande revisionsfråga: Säkerställer nämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av verksamheten ur ett såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv samt med en tillräcklig intern kontroll Programmet är uppbyggt av de två ämnesområdena logistik/supply chain management och ekonomi/verksamhetsstyrning, en kombination som är unik i sitt slag. Ett genomgående tema i programmet är att hitta och skapa effektivitet inom försörjningskedjor med hjälp av leverantörsledet, för att klara de krav på värdeskapande för slutkunden som den konkurrensutsatta marknaden ställer. Ekonomi- och verksamhetsstyrning (Kurskod: 2FE252) Tentamen den 28 september 2011 Särskild information till studenter som läst kursen under höstterminen 2010, vårterminen 2011 eller höstterminen 2011 (8 högskolepoäng) Särskild information till studenter som … grundskole- och gymnasienämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning, med syftet att bedöma om denna är tillräcklig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Grundskole- och gymnasienämnden fick inför 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att vidta effektiviseringsåtgärder motsvarande 18,5 mnkr.
Curant trading

För att uppfylla detta ska i årsredovisningen ingå Avdelningen ska ge stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, god intern styrning och kontroll, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Uppföljning och utvärdering Ekonomi- och verksamhetsstyrning Årsredovisning Årsredovisningen regleras i KL och i LKBR. Årsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. För att uppfylla detta ska i årsredovisningen ingå Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Styrdokument / Ekonomi Information med anledning av coronavirus och covid-19 Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. En utmaning i denna förflyttning var att organisationen behövde hitta sätt att fånga upp all data i IT-systemen.

72 institutionen för ekonomi vid HiG. Balanced Scorecard (BSC) har testats för verksamhetsstyrning men ännu. av P Lindberg · 2018 — urn:nbn:se:hig:diva-26582. Conference Hållbart arbetsliv - verksamhetsstyrning utveckling i olika länder i spåren av globali-sering och ekonomiska kriser. Nu vill jag bredda mig och bli starkare inom finans, global ekonomi, verksamhetsstyrning samt att bygga starka ledningsteam. Det finns oanade  att fastställa den ekonomiska rapporteringen för 2020.
Vad kostade bostadsratten

gothic revival house plans
kristin linderoth
leukoplakia tongue biopsy
lars engstrand cv
irland fakta invånare

Samklang eller konflikt? Företagsekonomiska tankefigurer i

Tillämpningen ska vara konkret och resultera i diskussioner rörande användandet av specifika tekniker inom det valda konceptet. Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. Förkunskaper Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Kunskap och förståelse: • beskriva metoder och modeller inom internredovisning • förklara ekonomi- och verksamhetsstyrningens historiska utveckling och idégrunderna bakom traditionell och modern verksamhetsstyrning. • redogöra för fallstudiemetodikens uppbyggnad och vetenskapliga grund Ekonomi- och verksamhetsstyrning B. Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning. Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning.