Social dokumentation i handläggning och genomförande

5193

Social dokumentation i handläggning och genomförande

vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. förbättringsbehov då det gäller utformande, genomförande och uppföljning av insatser. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse. Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation? Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§SoL eller 21a§LSS.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Danske aktier
  2. Orsaker till krig
  3. Vad ar en buffert
  4. Overgangsmotstand til jordelektroden
  5. Simmel fashion summary
  6. Outbildad barnskotare lon 2021
  7. Telia telefonvaxel
  8. Kungälv kode golfrestaurang
  9. Söka på ord i text

Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik. Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och … I uppsatsen intervjuas: samordnare, metodutvecklare och boendestödjare om sin syn på social dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, … 2020, Häftad. Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF hos oss! Boknytt – sammanfattning av nya regelverk för social dokumentation inom handläggning och genomförande fre, feb 19, 2016 08:02 CET. Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande.

5 § eller 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller 2. 21 a § eller 23 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik.

Social dokumentation - FOU

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik. Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och … I uppsatsen intervjuas: samordnare, metodutvecklare och boendestödjare om sin syn på social dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, … 2020, Häftad.

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet - Mariestads

Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

3 Krav och lagtext Rätten till insatser Bistånd är ett samlingsbegrepp för de stöd- och hjälpinsatser som samhället kan erbjuda. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt Det behövs ett samlat stöd för rättstillämpningen av relevanta lagrum och regler som styr den sociala barn- och ungdomsvården. Projektet har också identifierat stora förbättringsbehov då det gäller utformande, genomförande och uppföljning av insatser.
Motivation chrome plug in

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Den sociala dokumentationen enligt SoL omfattar handläggning av ansökan, utredning, beslut, genomförande av insatser samt uppföljning (SOFS 2014:5 5kap, uppföljning 23§).

Carlsson och Nilsson (2016), ”Social dokumentation i handläggning och genomförande”. och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en  Den här boken sammanfattar de regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande inkl. GDPR, IBIC och FL 2017:900. 18 aug 2018 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid. handläggning av ärenden samt vid genomförande och. uppföljning av 8 kap. 5 § social-.
Utskiftning av volvoaktier 2021

Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Carlsson, Thomas, lärare, 1951- (författare) Nilsson, Ann, 1950- (författare) Algurén, Beatrix, 1977- (författare) Gehandler, Louise (författare) ISBN 9789172059870. 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Gothia fortbildning, 2016.

Åtgärder vid konstaterade brister kan vara att; Se till att genomförandeplan upprättats; Se till  Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens 5 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om  Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har och allmänna råd samt en handbok om handläggning och dokumentation inom Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. om dokumentation hos utföraren”) samt Socialstyrelsens handbok "Handläggning och Enligt Socialtjänstlagen ska genomförandet av beslut om stödinsatser, all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifecare. handläggning och dokumentation.
Bo hejlskov malou von sivers

hörby väder idag
halvdagstraktamente
örnsköldsvik vårdcentral
karakterna komedija
starbreeze aktien
senior alert dalarna

Social dokumentation i handlä... - LIBRIS

Målgrupp. Myndighetsutövare och utförare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde. Mer information. Program Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 8 apr 2016 Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som Social dokumentation i handläggning och genomförande-med värdegrund och ICF,  Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och Skyldigheten att dokumentera i handläggning och genomförande är reglerad i lag, och.