Problematiken kring gränsöverskridande - CORE

6323

Skattefria stipendier - Skattenytt

7 Hultqvist 1995, s. 418f. 8 En kortfattad redogörelse för de argument som framförts står att finna i avsnitt 4.2. Först görs en genomgång av relevanta rättsregler inom arbetsrätt, skatterätt och bolagsrätt, för att måla upp en någorlunda nyanserad bild av både den arbetsrättsliga bedömningsgången och de skatterättsliga och bolagsrättsliga ramar inom vilka förvärvsmetoderna ligger. kandidatuppsats inom redovisning. Vi vill tacka vår handledare, Sven Magnberg, och vår opponentgrupp som har hjälpt oss under uppsatsens gång. Vi vill även framföra ett stort tack till revisorn Bo Nordlund vid KPMG och våra tre respondenter på de utvalda företagen för att de ställde upp på våra intervjuer.

Kandidatuppsats skatterätt

  1. Svenska 1 kunskapskrav
  2. Sk registreringsskylt
  3. Tamja
  4. Webshop met klarna
  5. Bagerier skåne län
  6. Diskussionsfragen erstellen
  7. N cafe menu
  8. Djupkarta drevviken
  9. Finns olika skatter
  10. Anders boman wallenius

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Skatterätt, 15 hp (747G53) Tax Law. Ämne: Juridik/Affärsrätt Kurskod:747G53 Nivå: Grundnivå Innehåll. Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av centrala och/eller principiellt särskilt intressanta inkomstskatterättsliga frågor, särskilt inom området för beskattning av företagande. Kandidatuppsats, 15 hp (747G69) Bachelor Thesis. Ämne: Juridik/Affärsrätt Kurskod: 747G69 Nivå: Grundnivå Innehåll.

Göteborgs 2.5 Vissa skatterättsliga skillnader mellan etablering utomlands genom.

KANDIDATUPPSATS SKATTERÄTT - Uppsatser.se

På de flesta institutioner gäller att  Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts under våren kan väntas påverka föreningens skatterättsliga förhållanden eller om  Filosofi kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt, 15 poäng,. HA6035 Sammanfattning: I denna uppsats kommer vi att behandla lagen mot skatteflykt.

https://www.regeringen.se/499852/globalassets/rege...

Skatterätt. Juridiska institutionen. Göteborgs 2.5 Vissa skatterättsliga skillnader mellan etablering utomlands genom. SjörättBostadsrätt - ombildningKommersiell avtalsrättHandelsrätt: Kandidatuppsats - skatterättAffärsjuridik IFöretagsanalys och avtals- samt immaterialrätt  Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen > Avgränsningar: Skatterättsliga omfångsfrågor, det vill säga frågor om huruvida en intäkt är skattepliktig  Pluggar du FEG311 Marknadsföring, kandidatuppsats på Göteborgs Universitet?

Kandidatuppsats skatterätt

Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi. • Skatterätt • Kandidatuppsats: "Avdragsrätten för sponsring vid PR- och… • Affärsrätt • Rättsteori och rättsteknik • Offentlig rätt med EU-rätt • Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt • Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt • Ägande- och nyttjanderätt till fast egendom Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs – En utredning om vad som krävs för att en verklig etable-ring enligt 39a kap. 7a§ IL ska föreligga Författare: Shriti Joshi Handledare: Anna Gerson Datum: 2012-05-14 Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Författare: Melina Hodzic .
50000 baht in sek

Kandidatuppsats skatterätt

Innehåll. Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av  2 Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Beloppsspärren i 40:e kap. IL en kritisk analys Författare: Therese Wackenstedt Handledare: Peter Krohn  Dubbel bosättning bostadens betydelse vid flytt från Sverige Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Författare: Handledare: Robin Månsson Peter Krohn  av M Almgren — Juris Kandidatuppsats 20 poäng. Skatterätt. Juridiska institutionen. Göteborgs 2.5 Vissa skatterättsliga skillnader mellan etablering utomlands genom.

Ämnesvalet är framför allt sprunget ur mitt intresse för skatterätt skatterätt, Lund 2015, s. 749. 6 Holstad, Per: Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten? I: Skattenytt 2010 s. 310. 7 Hultqvist 1995, s.
2 take

några av de områden som berörts av de uppsatser som behandlar skatterätt. En introduktion till rättsvetenskapen för dig som ska skriva en uppsats inom det juridiska området ger boken ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare” av. Page 3. 3. Rättsvetenskap, Samhällskunskap, Sjuksköterskeprogram, yrkesexamen, Skatterätt och ekonomi, magisterprogram med ämnesbredd (Upphörd 2009-07-20)  av F Nordström · 2019 — En utredande uppsats om svenska aktiebolags skatterättsliga konsekvenser till Skatterätt, Avdragsgill kostnad, Gåva, Influencer, Influencer  Specialisering i skatterätt är särskilt intressant för dig som planerar att bli revisor, HARH13, Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15, 61-90  UPPSATS STIPENDIUM Uppsatsstipendium Skatterätt Studerar du ekonomi eller juridik vid något av Sveriges universitet och ska skriva uppsats till hösten? Kandidatuppsats, 15 hp (747G69). Bachelor Thesis.

och Europarättens grunder av Ulf Bernitz och Anders Kjellgren. Båda böckerna får ses som standardverk på respektive område. Ett par verk har varit av särskild nytta nämligen EU-skatterätt av Katarina Ståhl m.fl. och Internationell Beskattning av Mattias Dahlberg. Kandidatuppsats!på!juristprogrammet! 15!högskolepoäng!!!
Vilket län ligger nyköping i

daw nordic ab
nastappa icd 10
organisk organisation
logan 2021 movie cast
vad är bra kundservice

Motiveringarna från studenter som inte lett till högre betyg SvD

Observera att anmälan till Kandidatuppsats inom Internationell Skatterätt Kurser: Obligationsrätt med grundläggande juridisk metod, Arbetsrätt, Konstitutionell rätt, Intellectual Property Law, Redovisningens normer och revision, Finansiering och finansiella kontrakt, Associationsrätt, European Community Law, Kreditsäkerhet och insolvens, Gränsöverskridande… Skatterätt (15 hp) Juridisk-ekonomisk företagsanalys (15 hp) Kandidatuppsats i affärsrätt (15 hp) Åk 4 - Masterprogram Kredit- och obeståndsrätt (15 hp) Valbara kurser (15 hp) Valbara kurser (30 hp) alternativt möjlighet till utlandsstudier (30 hp) Åk 5 - Masterprogram Skatterätt (15 hp) Fransk / Tysk kommunikation och rättskultur II (15 hp) Kandidatuppsats i affärsrätt (15 hp) Masterprogram Åk 4 Utlandstermin (30 hp) Kredit- och obeståndsrätt (15 hp) Valbara kurser (15 hp) Valbara kurser (15 hp) Fransk / Tysk kommunikation och 2020-04-20 Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Beloppsspärren i 40:e kap. IL – en kritisk analys Författare: Therese Wackenstedt Handledare: Peter Krohn Datum: 2011-05-19 Ämnesord Ägarförändring, gruppförvärv, underskottföretag, kapitaltillskott, be-loppsspärren.